Cheque voor onderzoek naar individualisatie van radiotherapeutische behandeling van sarcomen Donderd...
Website     |     Doneren     |     Contact
Cheque_HDKT_2

HDKT financiert vervolgonderzoek Antoni van Leeuwenhoek

Telefoon
06-54710121

E-mail
info@hdkt.nl
Website
http://www.hdkt.nl

Cheque voor onderzoek naar individualisatie van radiotherapeutische behandeling van sarcomen

Donderdag 6 oktober jl. nam Dr. Rick Haas (radiotherapeut, rechts op foto) van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam voor de tweede keer in korte tijd een cheque van € 30.000,=  in ontvangst van de Stichting HDKT (de anderen op de foto). Deze gift stelt Rick in staat om het tweede deel van zijn onderzoek uit te voeren.
Cheque_HDKT_1

Jules__Rick

DOREMY

Rick Haas licht toe:
"In dit tweede wetenschappelijke onderzoek, dat parallel gaat lopen aan de DOREMY studie, en waarvoor nu subsidiëring van € 30.000,= vanuit de HDKT beschikbaar wordt gesteld, gaan we in het laboratorium proberen van tumorcellen in kweek van verschillende sarcoomsoorten (in het begin met de nadruk op MLS) de individuele bestralingsgevoeligheid te achterhalen. De minimaal gewenste totaal dosis per sarcoom-type is de dosis waarbij al wel tumorcel schade optreedt, maar waarbij idealiter (nog) geen normale weefsel complicaties optreden. We gaan op zoek naar die minimaal gewenste totaal dosis en tegelijkertijd naar de optimale dagdosis waarmee die einddosis gehaald moet worden. Wat we ons vooraf natuurlijk goed realiseren is dat er veel verschillen bestaan tussen sarcomen onderling, maar ook tussen patiënten onderling. Met dit onderzoek hopen we voorzichtig een eerste stap te zetten in het individualiseren van de radiotherapeutische zorg van de sarcoom patiënt in de toekomst."


Affiche_Not2BigBand

Benefietconcert van Not2BigBand op vrijdagavond 14 oktober

De Zevenaarse Not2BigBand treedt op voor HDKT
Vrijdag 14 oktober 2016 in Willemeen
De zaal is open vanaf 20.00 uur en het optreden begint om 20.30 uur.
 
Kaarten zijn aan de deur verkrijbaar
€ 10,= volwassenen, t/m 18 jaar en studenten € 5,=.